Glavni zadatak ove igre jeste da devojčica uspe da pobegne sa napuštenog ostrva.
Beg sa ostrva

Source and More information: Beg sa ostrva [Free]

Author: itch.io